Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

alebaziizabela
4028 4073 390

June 27 2015

alebaziizabela
alebaziizabela

June 26 2015

7247 06d3 390
Reposted fromangry-plant angry-plant
alebaziizabela
7552 246c 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk

June 21 2015

alebaziizabela
4606 7273 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

June 19 2015

alebaziizabela
1573 ba8d
Z inteligentnych odpowiedzi i wypowiedzi na dziś - Pan kot.
Czy Pan kot też wali smęty? 
Nieee... Jest zbyt przystojny. 
alebaziizabela
Czuję że nigdzie, nigdy, przy nikim nie poczuję się jak w domu, we właściwym miejscu. To jest to co zrozumiałam ostatnio. Że przy żadnym  mężczyźnie nie znajdę pełnego ukojenia, tylko w swoim własnym towarzystwie znajdę coś uspokajajacego a potem będę zmuszona wrócić do ludzi...
Kiedyś miałam złudzenie prawdziwego miejsca tylko przy drugiej połowie jabłka, pełnego zrozumienia. Teraz wiem że to ułuda. Związek to coś pomiędzy tym co pomaga byc lepszym i rozwijać się, a tym co Cie boli, męczy i przeszkadza. Nie widzę już inaczej. Opadły mi klapki.

June 17 2015

alebaziizabela
W poezji droga ukojenia. Mojej poezji.
alebaziizabela
8767 a6d2 390
Before Sunset
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
alebaziizabela
8790 0923 390
Before Sunrise
Reposted frommala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
alebaziizabela
8796 c189 390
Reposted fromnamewritteninwater namewritteninwater
alebaziizabela
8798 368b 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

June 16 2015

alebaziizabela
4323 d1fb 390
alebaziizabela
4249 2102 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

June 15 2015

alebaziizabela
Czy ja mam, czy ja mogłabym mieć jakieś odpowiedzi?
alebaziizabela

O miłości myśleć, czuć
Ciała czy ducha – jak jedno przecież się toczy
Czy przyjaciółce śmierci myśl poświęcić, czy ciału spragnionemu
Czy przysłuchiwać się wyciu wnętrza
Płakać, rwać, szarpać i wrzeszczeć mam czy kochać

Czy o ciele swoim myśleć, tak jak Twoje myśli płyną
Schlebia mi to… A może to cudzej próżności komplement
Zaśmiać się bym mogła głośno

Jak być, by nie mieć a brać życie
Mimo cierpkich treści zawłaszczać jak powietrze
Brać gesty cudze, czytać słowa z twarzy

Smakować miłości i nieodłącznej śmierci
Posmak krwi mam w ustach, dwojakiej opowieści

     
alebaziizabela

Wojaczek, ***

twoje ciało moje dzieło z gliny głodu
wyrzeźbione fantastycznie czułym dłutem
precyzyjnej dłoni tętna świetną lampą
serca w pełni znakomicie oświetlone

gdy paruje niewidzialnym światłem ciepła
twoja skóra się wydaje być jak ciekła
widzę cyple sutków spina parabola
stromej tęczy za tą bramą mi nie znana

jeszcze bliżej twarz lecz blisko piąstka pięty
gdy podnosisz nogę długa perspektywa
nieskończonej łydki uda milowego
ile metrów warg mieć trzeba by całować

June 13 2015

alebaziizabela
Śmierć to neutralne zdarzenie. Tylko my wszyscy nauczyliśmy się jej bać.

June 12 2015

alebaziizabela
5681 15c6 390
Reposted fromfoina foina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl